Mijn product heeft transportschade - wat moet ik nu doen?

Jij hebt jouw producten beschadigd ontvangen. Dat is niet de bedoeling, maar het kan gebeuren en wij lossen het samen met je op. Hieronder vind je wat wij nodig hebben.

We willen graag enkele foto's ontvangen waarmee we deze transportschade kunnen vaststellen. We willen dan graag foto's ontvangen van de volgende zaken:

Beeldmateriaal

  • Een foto waarop het beschadigde product in zijn geheel zichtbaar is (+ het liefst in detail)
  • Een foto waarop de beschadiging van de gehele buitenkant op de verzenddoos goed te zien is
  • Een foto van het geopende pakket die van bovenaf genomen is. Hierbij moet de inhoud én de beschermende binnen verpakking goed zichtbaar zijn.
  • Een foto waarop het verzendlabel zichtbaar is
  • Een duidelijke omschrijving van de inhoud van het pakket

Periode
Zodra we deze informatie hebben gaan we dit zo snel mogelijk voor je oplossen! Let er wel op dat we dit beeldmateriaal binnen 3 dagen na ontvangst nodig hebben, omdat anders de vervoerder de schade niet vergoed. Wanneer we het beeldmateriaal hiervan niet binnen 3 dagen ontvangen, zullen we moeten afwachten of de vervoerder de schade nog vergoed, voordat we een nieuwe zending kunnen uitsturen.

Wettelijk

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 
  4. De consument is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan INTOLED te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan INTOLED te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat INTOLED in staat is adequaat te reageren. De consument dient INTOLED in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.